Sale!

Gói 6 Tài Liệu Kỹ Năng Làm Việc – Package of 6 Working Skills Materials

Giá ưu đãi khi mua theo gói 6 tài liệu kỹ năng làm việc, phiên bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh, Giá sau giảm 15% ưu đãi: 24,990,000đ (một phiên bản, chưa bao gồm VAT)

Giá ưu đãi khi mua theo gói 6 tài liệu kỹ năng làm việc, cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, Giá sau giảm 15% ưu đãi phiên bản thứ nhất và 75% ưu đãi phiên bản thứ hai: 24,990,000đ + 7,350,000đ = 32,340,000đ (hai phiên bản, chưa bao gồm VAT)

24,990,000 32,340,000 

Chi Tiết Tài Liệu

Phiên bản

, ,

Tác Giả

Talent Mind Education

Gói tài liệu Kỹ năng Làm Việc Chuyên Nghiệp – Working Skills Materials Package, bao gồm tài liệu của 6 kỹ năng:

  1. Tài liệu Kỹ năng Giao Tiếp Hiệu Quả – Effective Communication Skills Materials – Giá: 4.900.000đ
  2. Tài liệu Kỹ năng Thuyết Trình – Presentation Skills Materials – Giá: 3.900.000đ
  3. Tài liệu Kỹ năng Giải Quyết Vấn Đề Sáng Tạo – Creative Problem Solving Skills Materials – Giá 6.900.000đ
  4. Tài liệu Kỹ năng Quản lý Các Cuộc Họp – Meeting Management Skills Materials – Giá: 3.900.000đ
  5. Tài liệu Kỹ năng Quản Lý Thời Gian – Quản lý Bản Thân – Time Management –Self Management Skills Materials – Giá: 4.900.000đ
  6. Tài liệu Kỹ năng Làm Việc Nhóm và Xây Dựng Nhóm – Teamwork and Team Building Materials – Giá: 4.900.000đ

Tổng cộng: 29.400.000đ (phiên bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh, chưa bao gồm VAT)

Giá ưu đãi khi mua theo gói 6 tài liệu kỹ năng làm việc, phiên bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh, Giá sau giảm 15% ưu đãi: 24,990,000đ (một phiên bản, chưa bao gồm VAT)

Giá ưu đãi khi mua theo gói 6 tài liệu kỹ năng làm việc, cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, Giá sau giảm 15% ưu đãi phiên bản thứ nhất và 75% ưu đãi phiên bản thứ hai: 24,990,000đ + 7,350,000đ = 32,340,000đ (hai phiên bản, chưa bao gồm VAT)