Sale!

Trọn Bộ 25 Tài Liệu Kỹ Năng Làm Việc Chuyên Nghiệp – Package of 25 Professional Working Skills Materials

Giá ưu đãi khi mua trọn bộ 25 gói tài liệu kỹ năng trên Training Store, phiên bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh, Giá sau giảm 30% ưu đãi: 96.250.000đ (một phiên bản, chưa bao gồm VAT)

Giá ưu đãi khi mua trọn bộ 25 gói tài liệu kỹ năng trên Training Store, cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, Giá sau giảm 30% ưu đãi phiên bản thứ nhất và75% ưu đãi phiên bản thứ hai: 96.250.000đ + 34,375,000 = 130,625,000đ (hai phiên bản, chưa bao gồm VAT)

96,250,000 130,625,000 

Chi Tiết Tài Liệu

Phiên bản

, ,

Tác Giả

Talent Mind Education

Trọn bộ tài liệu Kỹ năng Làm Việc Chuyên Nghiệp của Training Store – Package of 25 Professional Working Skills Materials, bao gồm 25 tài liệu của các kỹ năng:

 1. Tài liệu Kỹ năng Giao Tiếp Hiệu Quả – Effective Communication Skills Materials – Giá: 4.900.000đ
 2. Tài liệu Kỹ năng Thuyết Trình – Presentation Skills Materials – Giá: 3.900.000đ
 3. Tài liệu Kỹ năng Giải Quyết Vấn Đề Sáng Tạo – Creative Problem Solving Skills Materials – Giá 6.900.000đ
 4. Tài liệu Kỹ năng Quản lý Các Cuộc Họp – Meeting Management Skills Materials – Giá: 3.900.000đ
 5. Tài liệu Kỹ năng Quản Lý Thời Gian – Quản lý Bản Thân – Time Management –Self Management Skills Materials – Giá: 4.900.000đ
 6. Tài liệu Kỹ năng Làm Việc Nhóm và Xây Dựng Nhóm – Teamwork and Team Building Materials – Giá: 4.900.000đ
 7. Tài liệu Kỹ năng Quản Lý Nhóm – Team Management Skills Materials – Giá: 4.900.000đ
 8. Tài liệu Kỹ năng Quản Lý Nhân Sự – Human Resources Management Skills Materials – Giá: 6.900.000đ
 9. Tài liệu Kỹ năng Giải Quyết Xung Đột – Conflict Resolution Skills Materials – Giá: 4.900.000đ
 10. Tài liệu Kỹ năng Quản Lý Dự Án – Project Management Skills Materials – Giá 4.900.000đ
 11. Tài liệu Kỹ năng Kiểm Soát Stress – Stress Management Skills Materials – Giá: 4.900.000đ
 12. Tài liệu Kỹ năng Đàm Phán – Negociation Skills Materials – Giá: 3.900.000đ
 13. Tài liệu Kỹ năng Lean – Six Sigma – Lean -SixSigma Skills Materials – Giá: 6.900.000đ
 14. Tài liệu Kỹ năng Kết Nối Con Người – Inter-personal Skills Materials – Giá: 3.900.000đ
 15. Tài liệu Kỹ năng Lãnh Đạo – Leadership Skills Materials – Giá: 6.900.000đ
 16. Tài liệu Kỹ năng Tạo Động Lực – Motivation Skills Materials – Giá: 4.900.000đ
 17. Tài liệu Kỹ năng Trí Tuệ Cảm Xúc – Emotional Intelligence Materials – Giá: 6.900.000đ
 18. Tài liệu Kỹ năng Nghi Thức Chuyên Nghiệp Trong Kinh Doanh – Business Etiquette Materials – Giá: 3.900.000đ
 19. Tài liệu Kỹ năng Viết Trong Kinh Doanh – Business Writing Skills Materials – Giá: 4.900.000đ
 20. Tài Liệu Kỹ năng Giao Tiếp Hiệu Quả – Effective Communication Skills – Giá: 4.900.000đ
 21. Tài liệu Kỹ năng Giải Quyết Vấn Đề Sáng Tạo – Creative Problem Solving Skills Materials – Giá 6.900.000đ
 22. Tài liệu Kỹ năng Dịch Vụ Khách Hàng – Customer Service Skills Materials – Giá: 4.900.000đ
 23. Tài liệu Kỹ năng Thương Lượng – Đàm Phán – Negociation Skills Materials – Giá: 4.900.000đ
 24. Tài liệu Kỹ năng Bán Hàng – Sales Skills Materials – Giá: 6.900.000đ
 25. Tài liệu Kỹ năng Bán Hàng Qua Điện Thoại – Telesales Skills Materials – Giá: 6.900.000đ

Tổng cộng: 137.500.000đ (phiên bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh, chưa bao gồm VAT)

Giá ưu đãi khi mua trọn bộ 25 gói tài liệu kỹ năng trên Training Store, phiên bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh, Giá sau giảm 30% ưu đãi: 96.250.000đ (một phiên bản, chưa bao gồm VAT)

Giá ưu đãi khi mua trọn bộ 25 gói tài liệu kỹ năng trên Training Store, cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, Giá sau giảm 30% ưu đãi phiên bản thứ nhất và 75% ưu đãi phiên bản thứ hai: 96.250.000đ + 34,375,000 = 130,625,000đ (hai phiên bản, chưa bao gồm VAT)