Sale!

Gói 11 Tài Liệu Kỹ năng Quản Lý & Lãnh Đạo – Package of 11 Management & Leadership Skills Materials

Giá ưu đãi khi mua trọn bộ 11 gói tài liệu kỹ năng quản lý và lãnh đạo, phiên bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh, Giá sau giảm 20% ưu đãi: 48,720,000đ (một phiên bản, chưa bao gồm VAT)

Giá ưu đãi khi mua trọn bộ 11 gói tài liệu kỹ năng quản lý và lãnh đạo, cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, Giá sau giảm 20% ưu đãi phiên bản thứ nhất và75% ưu đãi phiên bản thứ hai: 48,720,000đ + 15,225,000đ = 63,945,000đ (hai phiên bản, chưa bao gồm VAT)

48,720,000 63,945,000 

Chi Tiết Tài Liệu

Phiên bản

, ,

Tác Giả

Talent Mind Education

Gói tài liệu Kỹ năng Quản Lý & Lãnh Đạo – Management & Leadership Skills Materials Package, bao gồm tài liệu của 11 kỹ năng:

 1. Tài liệu Kỹ năng Quản Lý Nhóm – Team Management Skills Materials – Giá: 4,900,000đ
 2. Tài liệu Kỹ năng Quản Lý Nhân Sự – Human Resources Management Skills Materials – Giá: 6,900,000đ
 3. Tài liệu Kỹ năng Giải Quyết Xung Đột – Conflict Resolution Skills Materials – Giá: 4,900,000đ
 4. Tài liệu Kỹ năng Quản Lý Dự Án – Project Management Skills Materials – Giá 4,900,000đ
 5. Tài liệu Kỹ năng Kiểm Soát Stress – Stress Management Skills Materials – Giá: 4,900,000đ
 6. Tài liệu Kỹ năng Đàm Phán – Negociation Skills Materials – Giá: 3,900,000đ
 7. Tài liệu Kỹ năng Lean – Six Sigma – Lean -SixSigma Skills Materials – Giá: 6,900,000đ
 8. Tài liệu Kỹ năng Quản Lý Thời Gian – Quản Lý Bản Thân – Time Management – Self Management Skills Materials – Giá: 4,900,000đ
 9. Tài liệu Kỹ năng Lãnh Đạo – Leadership Skills Materials – Giá: 6,900,000đ
 10. Tài liệu Kỹ năng Tạo Động Lực – Motivation Skills Materials – Giá: 4,900,000đ
 11. Tài liệu Kỹ năng Trí Tuệ Cảm Xúc – Emotional Intelligence Materials – Giá: 6,900,000đ

Tổng cộng: 60,900,000đ (phiên bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh, chưa bao gồm VAT)

Giá ưu đãi khi mua trọn bộ 11 gói tài liệu kỹ năng quản lý và lãnh đạo, phiên bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh, Giá sau giảm 20% ưu đãi: 48,720,000đ (một phiên bản, chưa bao gồm VAT)

Giá ưu đãi khi mua trọn bộ 11 gói tài liệu kỹ năng quản lý và lãnh đạo, cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, Giá sau giảm 20% ưu đãi phiên bản thứ nhất và75% ưu đãi phiên bản thứ hai: 48,720,000đ + 15,225,000đ = 63,945,000đ (hai phiên bản, chưa bao gồm VAT)