Sale!

Gói 8 Tài Liệu Kỹ Năng Kinh Doanh – Package of 8 Business Skills Materials

Giá ưu đãi khi mua theo gói 8 tài liệu kỹ năng kinh doanh, phiên bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh, Giá sau giảm 15% ưu đãi: 37,570,000đ (một phiên bản, chưa bao gồm VAT)

Giá ưu đãi khi mua theo gói 8 tài liệu kỹ năng kinh doanh, cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, Giá sau giảm 15% ưu đãi phiên bản thứ nhất và 75% ưu đãi phiên bản thứ hai: 37,570,000đ + 11,050,000đ = 48,620,000đ (hai phiên bản, chưa bao gồm VAT)

37,570,000 48,620,000 

Chi Tiết Tài Liệu

Phiên bản

, ,

Tác Giả

Talent Mind Education

Gói tài liệu Kỹ năng Kinh Doanh Chuyên Nghiệp – Business Skills Materials Package, bao gồm tài liệu của 8 kỹ năng:

  1. Tài liệu Kỹ năng Nghi Thức Chuyên Nghiệp Trong Kinh Doanh – Business Etiquette Materials – Giá: 3.900.000đ
  2. Tài liệu Kỹ năng Viết Trong Kinh Doanh – Business Writing Skills Materials – Giá: 4.900.000đ
  3. Tài Liệu Kỹ năng Giao Tiếp Hiệu Quả – Effective Communication Skills – Giá: 4.900.000đ
  4. Tài liệu Kỹ năng Giải Quyết Vấn Đề Sáng Tạo – Creative Problem Solving Skills Materials – Giá 6.900.000đ
  5. Tài liệu Kỹ năng Dịch Vụ Khách Hàng – Customer Service Skills Materials – Giá: 4.900.000đ
  6. Tài liệu Kỹ năng Thương Lượng – Đàm Phán – Negociation Skills Materials – Giá: 4.900.000đ
  7. Tài liệu Kỹ năng Bán Hàng – Sales Skills Materials – Giá: 6.900.000đ
  8. Tài liệu Kỹ năng Bán Hàng Qua Điện Thoại – Telesales Skills Materials – Giá: 6.900.000đ

Tổng cộng: 44.200.000đ (phiên bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh, chưa bao gồm VAT)

Giá ưu đãi khi mua theo gói 8 tài liệu kỹ năng kinh doanh, phiên bản tiếng Việt hoặc tiếng Anh, Giá sau giảm 15% ưu đãi: 37,570,000đ (một phiên bản, chưa bao gồm VAT)

Giá ưu đãi khi mua theo gói 8 tài liệu kỹ năng kinh doanh, cả hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, Giá sau giảm 15% ưu đãi phiên bản thứ nhất và 75% ưu đãi phiên bản thứ hai: 37,570,000đ + 11,050,000đ = 48,620,000đ (hai phiên bản, chưa bao gồm VAT)