Quy Định Bảo Mật

Trang web www.trainingstore.vn quản lý bởi Công ty Talent Mind Education.

Chính sách, quy định bảo mật thông tin bao gồm các mục dưới đây:

1. Thu thập các thông tin có thể định danh cá nhân

Trang web trainingstore.vn thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên trang web.

Một số thông tin cá nhân của người sử dụng được yêu cầu cung cấp:

  • Thông tin đăng ký bao gồm tên, email
  • Thông tin đăng ký mua tài liệu bao gồm số điện thoại, địa chỉ, thông tin công ty, thông tin thanh toán.

Ngay khi bạn đăng ký, bạn có tên truy cập và có thể khai thác đầy đủ các sản phẩm/dịch vụ của trang web.

Chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua liên lạc bằng email, điện thoại hay các công cụ giao tiếp mạng xã hội.

2. Việc sử dụng thông tin của bạn

Bằng việc cung cấp thông tin của mình, bạn đồng ý để trang web trainingstore.vn, đơn vị trực thuộc và các thành viên trực thuộc công ty Talent Mind Education có thể sử dụng thông tin của bạn, dù đó là thông tin cá nhân, nhân khẩu học, tập hợp hay kỹ thuật, đều nhằm mục đích quản lý, điều hành, cải tiến trang web trainingstore.vn và tăng cường các tiện ích, giới thiệu, phân phối các sản phẩm, dịch vụ đến người sử dụng.

Chúng tôi cũng có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm và dịch vụ do trang web trainingstore.vn cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm và dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm và dịch vụ tiềm năng mới.

Chúng tôi có các khu vực để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (ví dụ: các ý kiến, các phản hồi, các yêu cầu) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

3. Việc chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi không tiết lộ hay chia sẻ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của bạn, cũng như thông tin cá nhân và nhân khẩu học kết hợp, hoặc thông tin về việc sử dụng trang web trainingstore.vn của bạn (ví dụ: các khu vực bạn ghé thăm, hay các dịch vụ mà bạn truy cập, sử dụng), trừ các trường hợp sau đây:

  1. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin như vậy cho các nhóm thứ ba nếu bạn đồng ý.
    Ví dụ: nếu bạn cho biết bạn muốn nhận thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba khi đăng ký một tài khoản trên trang web trainingstore.vn, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên hệ của bạn cho bên thứ ba đó.
  1. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy cho các công ty và cá nhân mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng của công ty. Ví dụ, việc lưu giữ các máy chủ web, phân tích dữ liệu, cung cấp các trợ giúp về marketing, xử lý thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán khác, và dịch vụ cho khách hàng. Những công ty và cá nhân này sẽ truy cập tới thông tin cá nhân của bạn khi cần để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không chia sẻ thông tin đó với bất kỳ bên thứ ba nào khác.
  1. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin như vậy nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm:

(a) tuân theo các yêu cầu pháp lý quy định bởi Pháp luật Việt Nam;

(b) bảo vệ các quyền hay tài sản của công ty Talent Mind Education;

(c) ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia;

(d) bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hay công chúng;

  1. Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin như vậy tới một nhóm thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ hay một phần công việc kinh doanh của công ty Talent Mind Education, bằng cách liên kết, hợp nhất, chuyển giao, uỷ thác hoặc mua toàn bộ hay phần lớn các tài sản của chúng tôi.
  1. Chúng tôi có thể dùng tên bạn, hình ảnh của bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị các dịch vụ, sản phẩm của công ty Talent Mind Education. Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến trang web trainingstore.vn hay các dịch vụ, sản phẩm, tài sản khác của công ty Talent Mind Education.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin vô danh về khách ghé thăm một trong các trang web của công ty (ví dụ, thống kế số khách, lượng truy cập đến các mục của trang web trainingstore.vn) với các khách hàng, đối tác và bên thứ ba khác để họ có thể hiểu về các loại khách tới thăm website của trang web trainingstore.vn và cách họ sử dụng trang web.

4. Các lựa chọn dành cho bạn khi thu thập, sử dụng và phân phối thông tin cá nhân

Bạn có quyền chọn lựa không sử dụng hoặc không đăng ký sử dụng các dịch vụ của trang web trainingstore.vn.

Nếu bạn chọn không đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân, bạn sẽ không thể dùng phần lớn các dịch vụ của trang web trainingstore.vn.

Bạn cũng có các lựa chọn liên quan tới việc sử dung các cookie trên trình duyệt web của bạn. Bằng cách thay đổi các ưu tiên trình duyệt của mình, bạn có thể chọn chấp nhận tất cả các cookie, hay được thông báo khi một cookie được thiết lập, hoặc loại bỏ tất cả các cookie. Nếu bạn chọn loại bỏ tất cả các cookie, bạn sẽ không thể dùng các dịch vụ của trang web trainingstore.vn có yêu cầu đăng ký sử dụng. Những dịch vụ này bao gồm việc nhận dạng các sản phẩm mới đã được đăng lên từ lần ghé thăm cuối cùng, tự đăng nhập và tính năng kiểm tra danh sách. Bạn vẫn có thể dùng hầu hết các tính năng của trang web trainingstore.vn ngay cả khi bạn không chấp nhận các cookie.

5. Bạn có thể truy nhập, cập nhật và xoá thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các phương tiện đảm bảo thông tin cá nhân của bạn là chính xác và luôn được cập nhật. Bạn có thể hiệu chỉnh hoặc xoá hồ sơ của bạn bất cứ lúc nào khi nhấn vào liên kết các “Tài khoản” hoặc vào hình ảnh, biểu tượng do hệ thống cung cấp ngay khi bạn đăng nhập vào.

Khi đăng nhập vào hệ thống trong một khoảng thời gian nào đó, dù bạn đang ở đâu trên trang web trainingstore.vn, thông tin của bạn sẽ được giữ nguyên cho đến khi bạn đăng xuất khỏi trang web bằng cách nhấn chuột vào liên kết “Đăng xuất”.

Nếu bạn là người sử dụng đã đăng ký và quên mật khẩu, bạn có thể nhận lại nó bằng cách gửi email và dùng tính năng “Forgot Password” hay “Quên mật khẩu”. Bạn hãy nhấn phím trên bất kỳ trang đăng nhập nào để yêu cầu gửi mật khẩu của bạn cho bạn. Chúng tôi không thể cung cấp mật khẩu của bạn theo các cách khác.

Tài khoản Trang web trainingstore.vn của bạn có thể bị xoá, nhưng làm như vậy sẽ dẫn đến việc không thể truy nhập đến bất kỳ tính năng nào đòi hỏi đăng nhập. Chúng tôi sẽ hoặc có thể giữ một bản sao lưu trữ về tài khoản của bạn song không thể truy nhập vào tài khoản đó.

6. Các biện pháp phòng ngừa an toàn chống mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi thông tin của bạn

Ngoài người quản trị trang web trainingstore.vn hoặc cá nhân, đơn vị được uỷ quyền khác của trang web trainingstore.vn ra, bạn là người duy nhất được truy nhập đến thông tin cá nhân của mình. Việc đăng ký sử dụng của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép.

Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Trang web trainingstore.vn không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hay qua email tự nguyện. Để bảo đảm an toàn, bạn có thể đăng xuất ra khỏi mạng ngay khi sử dụng xong trang web trainingstore.vn. Điều này đảm bảo những người khác không thể truy nhập tới thông tin của bạn nếu bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở nơi công cộng như thư viện hay quán cà phê Internet.

Hiện tại không có cách thức nào truyền dữ liệu trên Internet có thể bảo đảm an toàn bảo mật hoàn toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, nhưng trang web trainingstore.vn không thể bảo đảm hoặc cam kết về tính an toàn, bảo mật của thông tin bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được thông tin bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.