Điều Khoản Sử Dụng – Thoả Thuận – Bản Quyền

Chấp Thuận Điều Khoản & Điều Kiện

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử Dụng, Thoả Thuận và Bản Quyền dưới đây trước khi truy nhập và sử dụng dịch vụ, sản phẩm trên Trang web trainingstore.vn của Công ty TNHH Đầu Tư Giáo Dục Trí Tuệ Tài Năng – Talent Mind Education (sau đây gọi là “Công Ty”). Bằng việc chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Trang web trainingstore.vn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email contact@trainingstore.vn.

1. Dịch vụ của trainingstore.vn

trainingstore.vn là một trang web trên mạng Internet được thiết kế cho phép những người sử dụng (bao gồm doanh nghiệp, người đi làm, đơn vị đào tạo) có thể xem và đặt mua các tài liệu, các dịch vụ liên quan đến đào tạo nội bộ tổ chức doanh nghiệp. trainingstore.vn do Công ty Talent Mind Education sở hữu và điều hành.

Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên trang web trainingstore.vn, người sử dụng cần phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp trang web trainingstore.vn một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và Trang web trainingstore.vn. Bằng việc đăng ký này, bạn đồng ý nhận các thư thông báo, các thư điện tử liên lạc hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của Trang web trainingstore.vn. Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thư điện tử này nữa, thì bạn hãy thông báo cho Trang web trainingstore.vn bằng cách chọn chức năng hủy đăng ký có sẵn bên dưới của các thư điện tử của Trang web trainingstore.vn. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Quy định Bảo Mật của Trang web trainingstore.vn.

Nếu muốn sử dụng một số dịch vụ hay sản phẩm của Trang web trainingstore.vn, người sử dụng có thể đặt mua sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm với các mức giá niêm yết có sẵn trên Trang web trainingstore.vn và việc đặt mua này sẽ tùy thuộc vào chấp thuận toàn bộ điều kiện đặt hàng và bản quyền sản phẩm của Trang web trainingstore.vn. Việc chấp thuận này của Trang web trainingstore.vn chỉ có hiệu lực ràng buộc hai bên khi người sử dụng đã thanh toán hoặc các thông tin về thanh toán của người sử dụng đã được xác nhận.

Trang web trainingstore.vn bảo lưu quyền thay đổi các dịch vụ, sản phẩm, biểu giá và phương thức tính giá và các thay đổi khác của Trang web trainingstore.vn từng thời gian mà không phải thông báo trước cho người sử dụng nếu thấy phù hợp.

2. Dịch vụ, sản phẩm miễn phí, có tính phí – Việc đặt mua và thanh toán

 • Bạn có thể sử dụng các sản phẩm, dịch vụ miễn phí có trong danh sách các dịch vụ, sản phẩm miễn phí được cung cấp bởi Trang web trainingstore.vn.
 • Bạn cũng có thể mua một hoặc nhiều dịch vụ, sản phẩm có tính phí có trong danh sách các dịch vụ, sản phẩm có tính phí được cung cấp bởi Trang web trainingstore.vn thông qua Đơn đặt hàng và/hoặc Hợp đồng Dịch vụ.
 • Các dịch vụ, sản phẩm có tính phí của Trang web trainingstore.vn là dịch vụ trả trước hoặc trả sau bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc thẻ tín dụng. Danh sách các loại thẻ tín dụng được chấp thuận sẽ được công bố trên Trang web trainingstore.vn. Phí dịch vụ, sản phẩm phải được thanh toán chậm nhất vào Ngày thanh toán quy định trên Đơn đặt hàng. Các dịch vụ, sản phẩm gởi đến khách hàng thông qua link cho phép tải xuống sản phẩm sau khi hoàn tất thanh toán. 
Nếu quá thời hạn thanh toán mà khách hàng vẫn chưa thực hiện thanh toán phí dịch vụ, sản phẩm, thì Công ty có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho đến khi việc thanh toán được thực hiện đầy đủ.
 • Công ty sẽ xuất hóa đơn thuế GTGT theo  ngay khi Khách hàng yêu cầu. Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin xuất hóa đơn thuế GTGT.

3. Điều khoản về sử dụng dịch vụ

 • Sau khi bạn đã thanh toán Phí dịch vụ, sản phẩm và/hoặc kích hoạt các dịch vụ, sản phẩm đã đặt mua, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu tạm ngưng hoặc hủy bỏ các Dịch vụ, sản phẩm đã đặt mua, hoặc hoàn Phí Dịch vụ, hoặc thay đổi dịch vụ.
 • Bạn sẽ tự tạo một tài khoản với mật khẩu để sử dụng dịch vụ trên Trang web trainingstore.vn.
 • Bạn phải tuân thủ Quy định Bản quyền của sản phẩm đã mua trên Trang web trainingstore.vn.

4. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Người sử dụng có trách nhiệm tự cung cấp tất cả thiết bị phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Trang web trainingstore.vn, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Trang web trainingstore.vn.

Khi sử dụng dịch vụ, sản phẩm của trainingstore.vn và truy cập vào Trang web trainingstore.vn, người sử dụng nhận thức và tuân thủ đầy đủ các điều không được phép làm như sau:

 • Đăng thông tin, gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không chuẩn mực nào, bao gồm nhưng không hạn chế việc truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật đia phương, quốc gia hoặc quốc tế;
 • Đăng thông tin, gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phát sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
 • Đăng thông tin, gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc thành phần gây hại khác;
 • Thay đổi, làm hư hại, hoặc xóa nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn, gây trở ngại cho những người khác truy cập đến Trang web trainingstore.vn hoặc can thiệp, phá vỡ sự tương tác của người sử dụng khác trong quá trình sử dụng dịch vụ của Trang web trainingstore.vn;
 • Đăng tin, thông báo có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;
 • Sử dụng Trang web trainingstore.vn bao gồm không giới hạn các dịch vụ, sản phẩm của trang web này cho những mục đích phi pháp, bao gồm nhưng không giới hạn hành vi vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến.

5. Các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Bạn hiểu và thừa nhận, Trang web trainingstore.vn cho phép truy cập đến Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên Trang web trainingstore.vn bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung, các file tài liệu sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của Trang web trainingstore.vn và Công ty Talent Mind Education và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần.

Tuy nhiên, bạn có thể:

– Tạo một bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung;

– In một bản sao của từng đoạn nội dung;

– Tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.

Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tin bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tin về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho “Trang web trainingstore.vn” và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này.

6. Bản quyền sử dụng tài liệu đào tạo

Tất cả các sản phẩm là tài liệu đào tạo được đăng bán trên Trang web trainingstore.vn là sản phẩm có bản quyền thuộc sở hữu của Công ty Talent Mind Education. Khi đặt mua, sử dụng bất cứ tài liệu miễn phí hay có tính phí của Trang web trainingstore.vn, bạn cần đồng ý và tuân thủ quy định về Bản quyền sử dung tài liệu đào tạo này. Nếu như bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của quy định Bản quyền này, thì vui lòng liên hệ ngay với Trainingstore.vn  – Talent Mind Education để hoàn trả toàn bộ tài liệu và hủy bỏ thỏa thuận này.

6.1. Sử dụng tài liệu

Những tài liệu này, dù có thay đổi và cập nhật như thế nào, thì đều được Trainingstore.vn – Talent Mind Education độc quyền cung cấp cho người mua với mục đích duy nhất là đào tạo nội bộ tổ chức doanh nghiệp của người mua. Người mua có thể là công ty, tổ chức giáo dục, tập đoàn hoặc những tổ chức hợp pháp tương tự.

6.2 Bản quyền

Thỏa thuận này cho phép người mua được sử dụng các tài liệu đào tạo này nhằm mục đích huấn luyện nhân viên trong nội bộ tổ chức doanh nghiệp hoặc học viên trong tổ chức giáo dục.

6.3. Sản phẩm phát sinh

Người mua có quyền chỉnh sửa nội dung tài liệu đào tạo để phù hợp với mục đích đào tạo huấn luyện nội bộ của tổ chức, doanh nghiệp của người mua.

6.4. Chuyển nhượng

Bản quyền này này đặc biệt nghiêm cấm tất cả các hình thức bán lại các tài liệu và các sản phẩm gốc hoặc phát sinh từ bản gốc tài liệu được cung cấp bởi Trainingstore.vn – Talent Mind Education, dù là một phần hay toàn bộ tài liệu.

6.5 Phát hành

Bản quyền này đặc biệt nghiêm cấm tất cả các hình thức phát hành, chia sẻ ra công chúng với mục đích lợi nhuận hay phi lợi nhuận các tài liệu gốc và các sản phẩm phát sinh từ tài liệu gốc cung cấp bởi Trainingstore.vn – Talent Mind Education, dù là một phần hay toàn bộ.

6.6. Điều khoản

Đây là Bản quyền trọn đời duy nhất giữa Trainingstore.vn – Talent Mind Education và người mua. Bản quyền này không được phép chuyển nhượng.

6.7. Sự bảo đảm

Trainingstore.vn – Talent Mind Education sẽ không đảm bảo rằng những tài liệu đào tạo này không bị hư hỏng, virus hay thiếu sót về hình thức và nội dung.

6.8. Trách nhiệm pháp lý

Trainingstore.vn – Talent Mind Education, bao gồm các thành viên quản lý và các nhân viên, sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp nào xảy ra trong quá trình sử dụng tài liệu đào tạo. Khi đã đồng ý với Bản quyền này, người mua sẽ phải chịu trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của Trainingstore.vn – Talent Mind Education trước mọi tranh chấp, kiện tụng.

6.9. Tranh chấp

Tất cả những tranh chấp liên quan đến các điều khoản của Bản quyền này sẽ được giải quyết dựa theo pháp Luật Việt Nam. Nếu bất kỳ điều khoản hay điều kiện mua bán nào vi phạm điều khoản hay điều kiện trong bản thoả thuận này, thì những điều khoản trong bản thoả thuận này sẽ được áp dụng một phần hoặc toàn bộ.

7. Từ chối các bảo đảm, và giới hạn trách nhiệm

7.1. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn là người quyết định trong việc đánh giá tất cả các thông tin, chịu trách nhiệm với mọi quyết định đặt mua, sử dụng dịch vụ, sản phẩm trên Trang web trainingstore.vn. Trang web trainingstore.vn không xác nhận hay phản đối mọi ý kiến do người sử dụng bày tỏ, hoặc nội dung do nhóm độc lập khác cung cấp.

Trang web Internship.edu.vn, công ty chủ quản của trang web, cũng như Ban giám đốc và các nhân viên không bảo đảm rằng Trang web trainingstore.vn hoặc các trang web kết nối đến sẽ không bị ngắt quãng hoặc bị sai sót hoặc bị ảng hưởng, tác động bởi virus hay các thành phần gây hại khác. Chúng tôi cũng không bảo đảm về tính hiệu quả, tính đầy đủ, tính hữu dụng, tính tin cậy chắc chắn, tính bất khả xâm phạm, tính sẵn sàng của mọi nội dung, thông tin, dịch vụ, sản phẩm, giao dịch được cung cấp qua Trang web trainingstore.vn.

7.2. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong bất kỳ trường hợp nào, Trang web trainingstore.vn, công ty chủ quản, Ban giám đốc và các nhân viên không chịu trách nhiệm pháp lý với mọi thiệt hại ngẫu nhiên, đặc biệt hay đương nhiên theo hoặc nảy sinh từ bản thỏa thuận này, vì lý do vi phạm hợp đồng, ứng xử sai lầm, sơ xuất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động khác nào, bao gồm nhưng không hạn chế mọi nghĩa vụ pháp lý cho mọi thiệt hại gây bởi hoặc cho là gây bởi mọi thiếu sót trong thực hiện, lỗi bỏ sót, gián đoạn, sự đột biến, hỏng hóc hoặc nhiễu điện, việc xóa, chậm trễ trong hoạt động hoặc chuyển tải, virut máy tính, hỏng đường liên lạc, hỏng thiết bị, lỗi phần mềm, vi phạm, truy cập trái phép, hoặc trộm cắp, phá hoại, thay thế, hoặc sử dụng các bản ghi tài liệu.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ nội dung nào của Trang web trainingstore.vn, hoặc với các điều khoản, thoả thuận sử dụng của Trang web trainingstore.vn, toàn bộ hay từng phần, thì biện pháp duy nhất của bạn là thôi không sử dụng Trang web trainingstore.vn nữa.

8. Tuân thủ và xử lý vi phạm

Bạn phải tuân thủ đúng các quy định tại Đơn đặt hàng, Hợp đồng Dịch vụ, Sản phẩm, Bản thoả thuận sử dụng, Các điều khoản của Trang web trainingstore.vn như là điều kiện tiên quyết cho việc sử dụng dịch vụ, sản phẩm của Trang web trainingstore.vn.

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào nêu tại Đơn đặt hàng, Hợp đồng Dịch vụ, Sản phẩm và Bản thoả thuận sử dụng, Các điều khoản của Trang web trainingstore.vn thì chúng tôi có quyền chấm dứt việc cung cấp dịch vụ mà không phải trả lại Phí dịch vụ, sản phẩm hoặc số tiền dịch vụ, sản phẩm mà bạn đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết nếu có. Đồng thời, chúng tôi có quyền buộc bạn bồi thường thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ vi phạm của bạn.

9. Bồi Thường

Bạn đồng ý trả tiền và miễn cho Trang web trainingstore.vn, Công Ty, Ban giám đốc và các nhân viên của Công Ty khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc bạn sử dụng các dịch vụ, sản phẩm hay truy cập từ Trang web trainingstore.vn.

10. Bảo Mật

Bạn đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Dịch vụ, Sản phẩm của Trang web trainingstore.vn. Bạn sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung dịch vụ, sản phẩm bạn đã sử dụng hay đặt mua từ trainingstore.vn.

Bạn có trách nhiệm tự bảo mật tài khoản và mật khẩu, và chỉ sử dụng tài khoản của mình theo Bản thỏa thuận quy định và theo các điều khoản Đơn đặt hàng/Hợp đồng Dịch vụ, Sản phẩm nếu có.

11. Các vấn đề khác

Bản thoả thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Trang web trainingstore.vn và bạn. Trang web trainingstore.vn có thể sửa đổi bản Thoả thuận này hoặc bất kỳ chính sách khác vào bất cứ lúc nào và tùy từng thời điểm, và sự sửa đổi này sẽ tức thì có hiệu lực ngay khi thông báo về sự sửa đổi đó được công bố ở nơi dễ thấy trên Trang web trainingstore.vn.

Bạn đồng ý xem lại bản Thoả thuận này định kỳ để nhận biết được những điều đã được sửa đổi. Việc bạn tiếp tục truy cập và sử dụng Trang web trainingstore.vn sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được xem là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn cần ngưng truy cập Trang web trainingstore.vn.

Việc Trang web trainingstore.vn không thể đòi hỏi hoặc buộc thực hiện chặt chẽ mọi điều khoản của bản Thoả thuận này sẽ không được coi là sự khước từ điều khoản hay quyền bất kỳ.

Bản Thoả thuận này sẽ được điều chỉnh bởi các luật của quốc gia hay địa phương sở tại của Trang web trainingstore.vn, trừ phi có sự mâu thuẫn các quy tắc của các luật, và bạn và Trang web trainingstore.vn đều phải tuân theo quyền thực thi pháp lý duy nhất của toà án địa phương hay quốc gia đó.

Bản Thoả thuận, Điều khoản Sử Dụng này là dành riêng cho bạn và bạn không thể chuyển các quyền của bạn, hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ ai.