Dịch vụ – Services

Các Dịch Vụ Cung Cấp Bởi Training Store

Training Store's Services

  • Phát triển tải liệu đào tạo kỹ năng theo yêu cầu của tổ chức doanh nghiệp.
  • Phát triển các bài trắc nghiệm tính cách, tư duy và các tố chất đặc thù dành riêng cho từng đối tượng và lĩnh vực ngành nghề giúp doanh nghiệp chọn lọc nhân sự tài năng.
  • Đào tạo phát triển đội ngũ nhân sự tài năng, đội ngũ quản lý cấp trung.
  • Tư vấn, đào tạo giảng viên nội bộ doanh nghiệp.
  • Xây dựng hệ thống đào tạo e-learning nội bộ doanh nghiệp.
  • Tư vấn và xây dựng hệ thống quản trị đào tạo nội bộ theo chẩn chất lượng quốc tế giúp phát triển nguồn nhân lực.

Một Số Khách Hàng Đã Sử Dụng Dịch Vụ Của Training Store

Some Recent Clients