Tài Liệu Đào Tạo Chuyên Nghiệp

Professional Training Materials

Training Store bao gồm các tài liệu chuyên nghiệp dành cho đào tạo nội bộ doanh nghiệp, giúp phát triển các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng kinh doanh và kỹ năng quản lý – lãnh đạo.

 • Các tài liệu được thiết kế chuyên nghiệp sẵn sàng cho việc đào tạo nội bộ doanh nghiệp, giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian.
 • Các tài liệu được phát triển bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và các chuyên gia huấn luyện của Talent Mind Education theo chuẩn Quản lý chất lượng đào tạo ISO.
 • Các tài liệu đã được thực tế kiểm chứng qua hơn 1000 giờ đào tạo tại các đơn vị khách hàng.

Tài Liệu Đào Tạo Có Thể Tuỳ Chỉnh

Customizable Training Materials

Bạn, với vai trò là người thực hiện đào tạo nội bộ, khi sử dụng các tài liệu đào tạo của Training Store, có thể hoàn toàn tuỳ chỉnh và cập nhật nội dung cho kế hoạch đào tạo nội  bộ doanh nghiệp:

 • Tuỳ chỉnh tất cả nội dung của tài liệu đào tạo cho phù hợp với mục tiêu huấn luyện và hướng đến người học của khoá đào tạo của bạn.
 • Thêm thông tin của bạn và thay thế logo Training Store bằng logo của bạn.
 • Sử dụng không giới hạn số lần đào tạo và số lượng người học trong nội bộ tổ chức, doanh nghiệp của bạn.

Tài Liệu Đào Tạo Chất Lượng

Quality Training Materials

Tài liệu đào tạo của Training Store giúp bạn, người có vai trò đào tạo nội bộ,  sẵn sàng thực hiện các khoá đào tạo nội bộ doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp và hiệu quả:

 • Slides PowerPoint bài giảng thiết kế đẹp.
 • Tài liệu hướng dẫn giảng dạy chi tiết dành cho giảng viên.
 • Tài liệu hướng dẫn từng bước các hoạt động đào tạo.
 • Tài liệu các trò chơi đội nhóm giúp phá tan băng, kích hoạt tinh thần người học.
 • Các công cụ, bài tập dành cho người học.
 • Các biểu mẫu giúp đánh giá và lấy phản hồi của khoá đào tạo.
 • Bao gồm phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.
Training Store - Professional Training Materials

Bạn Muốn Xem Bản Dùng Thử ?

Vui lòng gửi
“Yêu cầu bản dùng thử” bên dưới

Tài Liệu Chuyên Nghiệp Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ Doanh Nghiệp

Professional Skills Materials For Corporate Training

Thư Viện Tài Liệu Đào Tạo Của Training Store

Training Store's Library

Một Số Khách Hàng Đã Sử Dụng Dịch Vụ Của Training Store

Some Recent Clients